Ønsker du et yrke som kan bidra til en grønnere verden? Da bør du faktisk vurdere å bli økonomimedarbeider

 

 

Økonomi handler ikke bare om penger. Det handler om å forstå økonomiske sammenhenger og hvordan markedet og verden vi lever i beveger seg. Dette gjelder kanskje særlig bedrifter som ønsker å ta et grønt standpunkt fremover. Derfor er yrker som for eksempel økonomimedarbeider, ett av de yrkene som kategoriseres som et «grønt yrke» i nær fremtid.

 

Lyst på en grønn utdanning? Ta fagskoleutdanning, bli økonomimedarbeider.

 

Økende fokus på grønn økonomi i næringslivet

De siste årene har teknologien åpnet for mange innovasjoner innen blant annet digitalisering, kunstig intelligens og håndtering av data. Det har også åpnet opp for fokuset på grønn økonomi – en samfunnsøkonomi som bidrar til bærekraftig utvikling. Dette har frem til nå i stor grad vært noe regjeringen og større bedrifter har hatt fokus på, men nå kommer «grønn økonomi» også til små og mellomstore bedrifter. Både investorer og forbrukere etterspør selskaper og løsninger som tilbyr en langsiktig strategi som kan være med på å redusere risikoen for klimaendringer. Dette gjør at knapphet på ressurser og økende konkurranse har tvunget fram et større fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter og organisasjoner.

 

Det legges altså større vekt på hvordan vi tar beslutninger, kartlegging av svakheter og styrker på både makro og mikronivå. Mens bedriftenes tilnærming til bærekraft tidligere har handlet mest om å følge reglene og unngå negative konsekvenser, ser flere og flere nå fordeler med grønn effektivisering og grønn vekst. Hemmeligheten bak bedrifter som lykkes med grønn økonomi kan sjelden begrenses til én ting – ofte er det en kombinasjon av god planlegging og god vurderings- og gjennomføringsevne. Det krever at bedrifter og arbeidsgivere har hoder med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og ressurser – særlig innen økonomi.

 

Økonomistudier kan kombineres med det meste

Uavhengig av hvilken bransje man jobber i, eller ønsker å jobbe i, er det i økende grad viktig å ha kunnskap om økonomi. Ved å forstå økonomi, forstår man også sine egne beslutningsmønstre, andres og verdens beslutningsmønstre, samt hvordan man kan ta smartere og mer lønnsomme valg.  Det handler i stor grad om hvordan vi tar beslutninger og kartlegger styrker og svakheter. Derfor kan man trygt si at økonomi er noe av det nyttigste du kan lære deg i en verden som stadig er i endring.

 

Hvordan bli økonomimedarbeider?

Enten du allerede er i jobb, ønsker et karrierebytte eller prøver å finne ut hva du ønsker å bli når du blir stor, kan fagskoleutdanningen økonomimedarbeider på NKI gi deg en solid plattform der du får alt fra praktisk kunnskap om regnskap, budsjettering og prognosearbeid, til kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan se store og små sammenhenger i et samfunns-og verdiskapningsperspektiv.

 

Ta en økonomiutdanning hos oss og bruk muligheten til å reflektere over egne beslutningsmønstre og hvordan du kan ta enda mer lønnsomme valg.

 

 

Egmonts journalister og redaksjonen har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.